Pagina rangschikken

Pagina rangschikken

Van zodra je een pagina hebt aangemaakt in SiteManager, kan je de volgorde en positie ervan aanpassen. We leggen je hieronder uit hoe je dit doet.

Wil je weten hoe je de rangschikking van al jouw pagina's kan bekijken? Scrol dan even naar beneden; je leest het in de laatste alinea.

Paginavolgorde en -positie aanpassen

In Pages (Page Management) (aan te klikken via Project in de navigatiebalk) kan je iedere pagina naar wens verslepen. Je klikt hiervoor op de 6 puntjes voor de paginanaam:


Je kan de pagina slepen op hoofd- of subniveau (om te slepen moet je steeds je linker muisknop ingedrukt houden):
 1. Hoofdniveau: Wil je de pagina op het hoogste niveau houden (hoofdpagina), dan sleep je recht naar boven, eventueel een beetje naar links om er zeker van te zijn dat, wanneer je jouw muisknop los laat, de pagina op het hoofdniveau blijft staan. De pagina 'Test' hebben we hierboven in Pages (Page Management ) op de 3de plaats gezet en verschijnt dus ook in de hoofdnavigatie op deze positie:
 2. Subniveau: Wil je dat de pagina onder een andere pagina wordt getoond? Bv. als subpagina onder de pagina 'Over ons'? Dan sleep je in Pages de pagina onder 'Over ons'. Je laat pas je muisknop los van zodra je een beetje naar rechts hebt bewogen en je het volgende tekentje ziet verschijnen:. Als je hebt losgelaten, moet het er als volgt uitzien: In de navigatiebalk in de interface ziet het er dan zo uit: 
Vergeet niet om op de button 'publish' te drukken om ervoor te zorgen dat je aanpassingen ook effectief te zien zijn op je live website!

Rangschikking van alle pagina's bekijken

Wanneer je op Pages klikt onder Project, dan krijg je in de eerste plaats een overzicht te zien van alle hoofdpagina's. Wil je echter ook de subpagina's bekijken, dan moet je achter de paginanaam klikken op ^ :

De subpagina's klappen dan uit:

  • Related Articles

  • Pagina dupliceren

   Wanneer je een nieuwe pagina wil aanmaken, kijk je best even na of je site al een pagina bevat met een gelijkaardige structuur. Het bespaart je immers veel tijd als je deze pagina kopieert en bewerkt in plaats van dat je helemaal van nul je pagina ...
  • Pagina aanmaken

   Een pagina aanmaken is een fundamentele actie in SiteManager. Hieronder laten we je zien hoe je deze actie uitvoert. 1. Klik op Pages linksboven onder Project 2. Je komt in Page Management terecht Klik hier rechtsboven op de button Add page: 3. Page ...
  • Pagina-instellingen

   Overzicht instellingen In SiteManager kan je de volgende instellingen van een pagina wijzigen: Basis-instellingen: Naam pagina: De naam die bovenaan in de navigatiebalk van je site verschijnt. SEO title: Lees er hier alles over. SEO description: Lees ...
  • Pagina-component toevoegen

   Soorten pagina-componenten Een pagina in SiteManager kan bestaan uit verschillende componenten: Titel Tekst Afbeelding Tekst + Afbeelding Button Members ... Pagina-component toevoegen In de onderstaande video laten we je zien hoe je zo'n component ...
  • Gelinkte pagina-component

   Als je een pagina-component kopieert of dupliceert dan verschijnt de melding of je er een gelinkte component van wil maken: Wanneer 'Create a linked component' aanvinken? Als je een pagina-component kopieert of dupliceert om deze nadien te ...